Ontstaan Organisatie

Ontstaan Organisatie

Het Christiaan Huygens College is de overkoepelende organisatie voor onze drie scholen in Eindhoven. Leerlingen, ouders en medewerkers maken samen de school. Daardoor zijn onze drie scholen verschillend en vaart iedere school haar eigen koers binnen het onderwijskundig concept van het Christiaan Huygens College.

Het Huygens Lyceum, voorheen gevestigd aan de Rachmaninowlaan, was daarvoor het hoofdgebouw van het Eindhovens Protestants Lyceum, kortweg EPL. De stichting die deze school in het leven heeft geroepen, werd opgericht in 1952. In deze stichting waren de meeste protestantse kerken vertegenwoordigd. In 1955 startte de school o.l.v. dr. J. Drop met een hbs-afdeling van 55 leerlingen. Met ingang van 1 januari 1956 werd de school door het Rijk gesubsidieerd. Kort daarna is ook de gymnasiumafdeling opgericht. Bij de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de school omgevormd tot een lyceum met een havo afdeling. In 1994 ging het Eindhovens Protestants Lyceum op in het Christiaan Huygens College. Onze locatie heet m.i.v. schooljaar 2016-2017: Huygens Lyceum.

Anna Henriëtte Philips, echtgenote van Anton Philips, heeft de naar haar genoemde LHNO school gesticht in 1954 aan de Jan Luikenstraat. Mavo de Hoogbeemt aan de Strausslaan, de LEAO Han Koning zijn in 1994, na diverse eerder samenvoegingen met de Anna Henriëtte allemaal samengegaan op de Strausslaan. Na een flinke uitbreiding is dit gebouw toen als vmbo school verder gegaan als locatie van het Christiaan Huygens College. In 2010 is de school verhuisd naar nieuwbouw aan de Botenlaan in Eindhoven. Sindsdien wordt de naam Olympia gevoerd.

In 1994 is de mavo De Boeg samengegaan met de dependance van het Eindhovens Protestants Lyceum tot de locatie Broodberglaan van het Christiaan Huygens College. Deze vestiging had tot 2014 afsluitend onderwijs op mavo, havo niveau en een onderbouw vwo. Het Lyceum Bisschop Bekkers is in 1977 gesticht als school voor mavo, havo en vwo. In 2014 is de school als Lyceum Bisschop Bekkers overgedragen aan de stichting ECVO. In 2016 zijn het Lyceum Bisschop Bekkers en de locatie Broodberglaan van het Christiaan Huygens College samengegaan aan de Avignonlaan in een nieuw gebouw, onder de naam Frits Philips. De school is vernoemd naar de man die zoveel voor Eindhoven heeft betekend: Frits Philips.

Vanuit onze christelijke achtergrond dragen wij onze normen en waarden uit in woord en handelen. Wij spreken elkaar en onze leerlingen aan op niet passend gedrag, luisteren naar elkaar en vormen op die manier met elkaar een veilige school voor leerlingen en medewerkers. Gevoel voor verantwoordelijkheid en tolerantie vinden wij zeer belangrijk. Daarom zijn ook leerlingen met een andere geloofs- of levensovertuiging welkom op onze school.

Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs, SECVO.

Christiaan Huygens: een genie!

Natuurkunde, sterrenkunde, muziekwetenschap, techniek, algebra en zelfs de zoektocht naar buitenaards leven. De Nederlandse wetenschapper Christiaan Huygens (1629-1695) houdt zich bezig met de meest uiteenlopende vakgebieden. Als kind is hij al nieuwsgierig naar alles om hem heen en veel uitvindingen die we nu nog kennen, komen uit zijn notitieboekjes in de periode van de Gouden Eeuw. In de zeventiende eeuw bestaan er al wel manieren om de tijd bij te houden, maar die zijn nog niet heel precies. Voor onderzoek dat Huygens doet naar het heelal heeft hij een manier nodig om nauwkeuriger te zien hoe laat het is. Hij besluit zelf een klok te ontwerpen die tot op de minuut gelijk loopt. Uiteraard zonder elektriciteit, want dat is er dan nog niet. Hij vindt de slingerklok uit, werkend met gewichten en een slinger. Christiaan zelf is op jonge leeftijd ook al erg geïnteresseerd in de wereld om hem heen. Wil je meer weten? Klik dan onderaan op zijn portret.

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Rachmaninowlaan 2
5653 AT Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 - 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure