Regelingen

Onze regelingen

REGELINGEN

Op deze pagina kunt u, aan de linkerzijde, kiezen voor de volgende onderwerpen

  • Veilige leeromgeving (klachtenregeling, cameratoezicht, leerlingstatuut.....)
  • Jaarplanning (met vakantieregelingen)
  • Examenregelingen/-reglementen
  • Protocollen waaronder mediabeleid, grensoverschrijdend gedrag, sponsoring.....
  • Onze gedragscodes, pestprotocol, voorkomen agressie en geweld....
  • Onze ANBI status
  • De privacy documenten
  • Onze Code goed onderwijsbestuur VO

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Rachmaninowlaan 2
5653 AT Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 - 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure