Veilige leeromgeving

Wat we samen hebben afgesproken

veilige leeromgeving

Belangrijke regelingen voor ouders, leerlingen en medewerkers

Ons Veiligheidsplan

We willen dat leerlingen zich veilig voelen op onze scholen. Niet alleen fysiek maar ook mentaal. Om dat te bereiken hebben we afspraken gemaakt. Klik hier...

Klachtenregeling
Natuurlijk gaan er ook wel eens zaken minder goed. In de klachtenregeling staat beschreven hoe wij hier mee omgaan. Een klacht zet ons aan om na te denken over hoe we het beter kunnen doen, samen met u. Klik hier...

Beleid schorsing en verwijdering

We zien niet graag dat leerlingen geschorst worden. Als de omstandigheden er om vragen zullen we ook hierin zorgvuldig handelen. Daarom hebben we daarvoor regels opgesteld. Klik hier...

Reglement cameratoezicht
Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van het Christiaan Huygens College waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Klik hier...

Leerlingenstatuut
De leerling hebben rechten en plichten op onze school. Dat hebben we vastgelegd in het leerlingenstatuut.
Klik hier...

Statuut leerlingenraad
Leerlingen hebben ook een stem in onze organisatie. Voor het statuut van de leerlingenraad: 
Klik hier...

Calamiteitenplan en bijlage
Je hoopt dit plan nooit nodig te hebben.
Klik hier...
De bijlage van het calamiteiten is op de administraties van de scholen als papieren exemplaar beschikbaar 

Veiligheid bij Binask vakken
Binask staat voor biologie, natuurkunde en scheikunde. Proefjes doen en dingen ontdekken is leuk en spannend maar het moet wel veilig gebeuren. Klik hier...

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Rachmaninowlaan 2
5653 AT Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 - 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure