Gedragscode

Over ICT, Social Media, pesten en dergelijke

Gedragscodes

Met onderstaande gedragscodes leggen we onze afspraken vast over veelal negatieve gebeurtenissen die kunnen voorkomen in en rond de school

Gedragscode ICT gebruik en Sociale media

ICT en Social Media zijn krachtige instrumenten. Daarom is het belangrijk om daar goed mee om te gaan.
Klik hier...

Gedragscode voorkomen agressie en geweld

Voorkomen is beter dan genezen, hoe proberen we dit te doen... 
Klik hier...

Gedragscode discriminatie en radicalisering

Binnen onze normen en waarden zijn alle mensen gelijkwaardig en zo willen we ook handelen 
Klik hier...

Gedragscode voorkomen pesten

Pestgedrag is heel ingrijpend voor degene die het betreft. We doen er alles aan om dit te voorkomen. 
Klik hier...

Gedragscode voorkomen ongewenst seksueel gedrag

Dit behoeft hopelijk geen verdere toelichting en vinden we ontoelaatbaar.
Klik hier...

Meldcode huiselijke geweld en sexting

Als leerlingen met een dergelijk verhaal naar ons toekomen is het onze plicht om hier op te handelen. 
Klik hier...

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Rachmaninowlaan 2
5653 AT Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 - 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure