Protocollen

Hoe wij omgaan met...

Protocollen

Onderstaand de diverse protocollen die wie opgesteld hebben om met vervelende situaties om te gaan of te voorkomen.

Protocol (buitenland)reizen

Met dit protocol is inzichtelijk op welke wijze een (buitenland) moet worden voorbereid, hoe ouders toestemming kunnen geven en welke documenten aanwezig moeten zijn. Klik hier...

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Met dit protocol is inzichtelijk op welke wijze ouders en leerlingen hier toestemming over kunnen geven.
Klik hier...

Protocol melding grensoverschrijdend gedrag

Hoe gaan wij om indien er melding wordt gemaakt van dit ongewenst gedrag.  
Klik hier...

Protocol ongewenst bezoek in en rond de school

Het is heel vervelend als rond of in de school een mogelijk onveilige situatie optreedt.
Klik hier...

Protocol opvang bij incidenten

Beschrijving van hoe wij de eerste opvang van medewerkers, leerlingen, personen verzorgen na een incident.
Klik hier...

Protocol zelfmoordpreventie

Wij willen alert zijn op zorgelijke signalen en zo zorgen zelfmoord te voorkomen.
Klik hier...

Protocol ouderbijdragen en sponsorbeleid
Het is belangrijk dat ouders weten waar ze aan toe zijn als hun kind naar onze school gaat en wat de
mogelijke kosten daarvan zijn. 
Klik hier...

Draaiboek bij overlijden
Dit draaiboek beoogt het handelen bij het overlijden van een leerling of medewerker te ondersteunen en kan gezien worden als een checklist Klik hier...

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Rachmaninowlaan 2
5653 AT Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 - 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure