Code goed onderwijsbestuur VO

Code goed ONDERWIJSbestuur VO

De VO-sector is in beweging. Een stap hierin is de vaststelling van de geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur die in werking is getreden op 1 juli 2019.

De geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur VO is gebaseerd op vier principes:
- verantwoordelijkheid,
- professionaliteit,
- integriteit en
- openheid.

Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop bestuur en intern toezicht belangen afwegen en hun koers bepalen. De code is bedoeld om verdere bewustwording van de genoemde principes, kritische reflectie op de toepassing hiervan en het waarden gedreven handelen van bestuur én intern toezicht te stimuleren. 

Het Christiaan Huygens College voldoet aan de geactualiseerde code goed onderwijsbestuur VO en heeft in haar statuten de principes en 20 good practices uit de code verankerd. Daarnaast is invulling gegeven aan de 47 benoemde richtlijnen voor goed bestuur.

Hieronder staan de downloads die aansluiten op de vereisten vanuit de code en invulling geven aan de publicatieverplichtingen. In juni 2021 zijn de laatste aanpassingen verwerkt.

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Rachmaninowlaan 2
5653 AT Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 - 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure