PRIVACY - AVG

Privacy - AVG


Verkorte privacy-verklaring

Het Christiaan Huygens College hecht grote waarde aan de privacy van de leerlingen, ouders, onze medewerkers en andere belanghebbenden binnen de scholen.  Wij zullen al het mogelijke doen om deze privacy te waarborgen door middel van technische maatregelen maar ook in ons gedrag en omgang met elkaar, waarbij de wettelijke voorschriften van de AVG als basis dienen. Onze beleidsstukken geven ons handvatten om ons privacy beleid goed uit te kunnen voeren. U vindt onze beleidsstukken hieronder. Voor de uitgebreide verklaring: klik hier

Wij staan natuurlijk open voor verbeterpunten. Heeft u tips, mail ons: privacy@huygenscollege.nl


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is voor iedereen van belang. Wij als organisatie zijn ons daar bewust van en zullen hier naar handelen. Hieronder staan snelkoppelingen naar de belangrijkste documenten die voor onze scholen van toepassing zijn. Daarin laten we zien hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens.
Met een aantal Orionscholen samen hebben we een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Op school is een Privacy Officer aangesteld die nauw samenwerkt met de FG. U kunt de Privacy Officer bereiken via het algemene telefoonnummer van school of via mail: privacy@huygenscollege.nl.
Stel een vraag/ doe een melding:


Documenten:

Beleid informatiebeveiliging en Privacy

Privacy reglement en Responsible Disclosure

Privacy gaat ook jou aan! (voor leerlingen)

Reglement cameratoezicht

Beleid omgaan met Sociale media

Recht van inzage door betrokkene

Passie voor onderwijs


Huygens Lyceum
Rachmaninowlaan 2
5653 AT Eindhoven
040 - 251 62 21
info@huygenslyceum.nl
www.huygenslyceum.nl

Frits Philips
Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven
040 - 241 28 44
info@fritsphilips.eu
www.fritsphilips.eu

Olympia
Botenlaan 38
5652 CA Eindhoven
040 - 251 96 52
loc.oly@huygenscollege.nl
www.olympiadatzijnwij.nl
Christiaan Huygens College valt juridisch onder de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs -  Privacy -  Responsible disclosure